СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

На основание чл. 10 чл. 34 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и в изпълнение на заповед № РД06 – 30/01.09.2022 г. на директора на Лесозащитна станция – София за определяне на комисия за провеждане на конкурс за длъжността „Главен експерт” в ЛЗС – София, открит със заповед № РД 06 – 29/22.08.2022 г. на директора на ЛЗС – София.

Свалете от ТУК ( PDF 370kb)

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.