Профил на купувача

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Дата на обявата: 08 Ноември 2019 г.
Срок за подаване на оферти: 15 Ноември 2019 г. до 16:00:00 часа.
Дата: 08.11.2019


ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Дата на обявата: 02 Октомври 2018 г.
Срок за подаване на оферти: 09 Октомври 2018 г. до 17:00:00 часа.
Дата: 02.10.2018


ОФЕРТИ, СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Дата: 19.11.2019


ОФЕРТИ, СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Дата: 16.10.2018 г.