Колектив

Колектив Лесозащитна станция – София

Телефон: 02/9885301
Електронна поща: lzssofia@iag.bg, lzssofia@abv.bg

инж. Венцислав Георгиев – Директор

Телефон: 02/9885301
Електронна поща: lzssofia@iag.bg, lzssofia@abv.bg

Длъжност: Заместник Директор
Име: инж. Пламен Иванов
Телефон: 
0889 095589
Електронна поща: 
lzssofia@abv.bg

Длъжност: главен експерт
Име: инж. Петко Илиев
Телефон: 
0876 161123
Електронна поща: 
lzssofia@abv.bg, piliev.lzs@abv.bg

Длъжност: главен експерт
Име: инж. Владимир Владимиров
Телефон: 0885 511200
Електронна поща: lzssofia@abv.bg, viv_vr@abv.bg


Длъжност: главен експерт
Име: инж. Надя Иванова
Телефон: 
0887 520497
Електронна поща: 
lzssofia@abv.bg, niibg@yahoo.com


Длъжност: главен експерт
Име: инж. Елена Петрова
Телефон: 
0883 302504
Електронна поща: 
lzssofia@abv.bg, helen_p@mail.bg

smart


Длъжност: главен експерт
Име: инж. Милица Аврамова
Телефон: 
0889 199683
Електронна поща: 
lzssofia@abv.bg, edi_crash@abv.bg

Profile picture vector illustration isolated on white background


Длъжност: младши експерт
Име: Ана – Мария Николова – Керемидчиева
Телефон: 
Електронна поща: 
lzssofia@abv.bg

Длъжност: технически сътрудник 
Име: 
Мелят Рамаданова
Телефон: 
0886 699522
Електронна поща: 
lzssofia@abv.bg

Длъжност: главен счетоводител
Име: 
Михаил Сматракалев
Телефон: 
0887 097406
Електронна поща: 
lzssofia@abv.bg, smatra63@abv.bg