Контакти

Контакт със звеното:

Директор: инж. Венцислав Георгиев

Телефон: 02 988 53 01
Адрес: гр. София – 1331, ул. Шосе Банкя № 3

Електронна поща: 
lzssofia@abv.bg
lzssofia@iag.bg

 

ОТГОВОРНИЦИ ЗА РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ОТ ЛЗС СОФИЯ:

РДГ СОФИЯ
Отговорник от ЛЗС – инж. Владимир Владимиров – GSM 0885 511 200

РДГ БЕРКОВИЦА
Отговорник от ЛЗС – инж. Владимир Владимиров – GSM 0885 511 200

РДГ БЛАГОЕВГРАД
Отговорник от ЛЗС – отговорник инж. Димитър Комитов – GSM 0879 050523

РДГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Отговорник от ЛЗС – отговорник инж. Милица Аврамова – GSM 0889 199683

РДГ КЮСТЕНДИЛ
Отговорник от ЛЗС – отговорник инж. Елена Петрова – GSM0883 302504

РДГ ЛОВЕЧ
Отговорник от ЛЗС – отговорник Надя Иванова – GSM 0887 520497

ОТДЕЛ ПРОГНОЗА

СЧЕТОВОДНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ  И ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:

Михаил Сматракалев – главен счетоводител – GSM 0887 097 406