Контакти

Контакт със звеното:

Директор: инж. Венцислав Георгиев

Телефон: 02 9 888 064; 02 9 888 074
Факс: 02 988 53 01
Адрес: гр. София – 1331, ул. Шосе Банкя № 3

Електронна поща: 
lzssofia@abv.bg
lzssofia@iag.bg

 

ОТГОВОРНИЦИ ЗА РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ОТ ЛЗС СОФИЯ:

 

РДГ БЕРКОВИЦА
Отговорник от ЛЗС – инж. Владимир Владимиров – GSM 0885 511 200

РДГ БЛАГОЕВГРАД
Отговорник от ЛЗС – инж. Владимир Владимиров – GSM 0885 511 200

РДГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Отговорник от ЛЗС

РДГ КЮСТЕНДИЛ
Отговорник от ЛЗС – инж. Ася Миленкова – GSM 0887 198 794

РДГ ЛОВЕЧ
Отговорник от ЛЗС

РДГ СОФИЯ
Отговорник от ЛЗС – инж. Петко Илиев – GSM 0876 161123

ОТДЕЛ ПРОГНОЗА

СЧЕТОВОДНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ  И ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:

Михаил Сматракалев – главен счетоводител – GSM 0887 097 406