Месечен архив: юни 2020

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор за изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, финансиран в рамките на Оперативна програма ,,Програма заразвитие на селските райони“ 2014-2020

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор на дата 24.06.2020г. за изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване … Има още

Публикувано в Профил на купувача | Коментарите са изключени за ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор за изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, финансиран в рамките на Оперативна програма ,,Програма заразвитие на селските райони“ 2014-2020