РАБОТА

Публикувани са протокол – извлечение и система за определяне на резултатите за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс, обявен със заповед No РД06 – 17 / 23.11.2023 г. на директора на Лесозащитна станция гр. София за дльжността „младши експерт“ – в Лесозащитна станция гр. София, които може да намерите в секция РАБОТА

Публикувано в Обявление, Работа. Постоянна връзка.