Профил на купувача

ОФЕРТИ, СЛЕД ПРОВЕДЕНА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Дата: 16.10.2018 г.

 

 

 

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Дата на обявата: 02 Октомври 2018 г.
Срок за подаване на оферти: 09 Октомври 2018 г. до 17:00:00 часа.
Дата: 02.10.2018