Гората – мост към бъдещето

Честване на Седмица на гората 2015 година

Мото: Гората – мост към бъдещето

По инициатива на директора на Лесозащитна станция – София доц. д-р Янчо Найденов и директора на Регионална дирекция по горите – София инж. Росен Попсавов Седмица на гората 2015 година започна с традиционна кръгла маса, която се проведе в сградата на ИММ в зала „Николай Гайдаров”. Темата на кръглата маса беше „Здравословно състояние на горските екосистеми в района на ЛЗС – София и проблеми пред стопанисването им”.

Срещата започна с приветствия от организаторите – доц. д-р Янчо Найденов и инж. Росен Попсавов. Те говориха за предизвикателствата пред горите през XXI век, за необходимостта от правилно провеждане на лесозащитните мероприятия и предотвратяване на разпространението на насекомните и гъбните вредители.
Експерти от Изпълнителната агенция по горите, Българската агенция по безопасност на храните, Българския ловно-рибарски съюз приветстваха присъстващите по случай празника на лесовъдската колегия. В дискусиите взеха активно участие представители на Югозападно държавно предприятие – Благоевград, Северозападно държавно предприятие – Враца, ТП ДГС – София, ТП ДГС – Пирдоп, ДПП „Витоша“, БЛРС и др.

Експерти към ЛЗС – София представиха подробни доклади, чиято обща тема бе здравословното състояние на горите в Регионалните дирекции по горите на територията на ЛЗС-София – РДГ Берковица, РДГ Ловеч, РДГ Велико Търново, РДГ София, РДГ Кюстендил и РДГ Благоевград. Бяха представени актуални данни за състоянието на горите в тези райони, за най-често срещаните вредители там и начините за предотвратяване на каламитети.
Кръглата маса завърши с обобщаващи думи от доц. д-р Янчо Найденов и коктейл за всички присъстващи.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.