Обявление за работа – „Старши експерт по лесозащита“

Лесозащитна станция София (ЛЗС), гр. София, ул. „Шосе Банкя” №3, тел. 02/9885301, на основание чл.10а, ал. 2 от Закона за държавния служител във връзка с  чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД06-15 /27.08.2020 г. на директора на Лесозащитна станция София обявява конкурс за длъжността:

„Старши експерт по лесозащита“, в Лесозащитна станция София – 1 работно място


Повече информация можете да намерите в секция Работа

Публикувано в Работа. Постоянна връзка.