Провеждане на авиоборба срещу ръждива борова листна оса (Neodiprion sertifer Geoffr.) през пролетта на 2018 г. в района на Лесозащитна станция – София

На основание изготвената прогноза за 2018 г. за очаквани нападения от  вредителите, болести и други повреди и необходими мероприятия за борба  и изискванията на чл.57, т.3 от Наредба №12 за Защита на горските територии от болести, вредители и други повреди, съвместно с представителите на РДГ Кюстендил, ЮЗДП гр. Благоевград, ТП ДГС Радомир, ТП ДГС Дупница и ТП ДГС Рилски манастир на 11,12 и 16.04.2018 г. са извършени контролни лесопатологични обследвания на терена за уточняване на площите за авиоборба срещу ръждива борова листна оса и са съставени протоколи по образец Приложение № 19. Проверките потвърдиха необходимостта от провеждане на авиоборба.

Въздушно пръскане срещу ръждива борова листна оса в района на РДГ Кюстендил е извършено на 25-27.04.2018 г. Общо третираната площ е 8429 дка държавна собственост. За предстоящите лесозащитни дейности бяха уведомени всички заинтересовани страни – кметства, регистрирани пчелари и държавни институции. Засегнатите борови гори с обща площ 7042 дка в района на ТП ДГС Радомир са третирани на 25-26.04.2018 г. в землищата на с. Владимир, с. Старо село, с. Долна Диканя, с. Друган, с. Стефаново, с. Червена могила, гр. Радомир, с. Студена и с. Боснек.

В района на ТП ДГС Дупница на 27.04.2018 г. са третирани 594 дка в землищата на гр. Дупница, с. Крайни дол, с. Бобошево и с. Доброво.

 

На територията на ТП ДГС Рилски манастир въздушното пръскане е извършено на 27.04.2018 г. на площ от 793 дка  в землищата на с. Помориново, с. Кочериново, с. Бараково, с. Мурсалево, с. Бураново и с. Боровец.

 

Въздушното пръскане е извършено с продукт за растителна защита с активно вещество дифлубензурон  в доза 10 мл/дка при работен разтвор 300 мл/дка (10 мл Димилин 480 СК + 50 мл Акарзин + 240 мл вода). Направена е предварителна подготовка и проверка на системата за разпръскване – промиване на резервоара и регулиране на дюзите за разпръскване на необходимото количество работен разтвор.Третирането е извършено с вертолет Enstorm 480b със система за ултрамалообемно разпръскване на работния разтвор от фирма „Фортуна Еър ЕООД“ гр. В. Търново. За извършеното въздушно пръскане е съставен приемателен протокол за качеството на извършената работата.

Към момента на провеждане на авиоборбата, лъжегъсениците на ръждивата борова листна оса са в Ⅰ-Ⅱ ларвна възраст в ТП ДГС Радомир и ТП ДГС Дупница, и Ⅱ-ⅠⅡ ларвна възраст в ДГС Рилски манастир.Третирането е извършено при слънчево време, температура на въздуха 11-18°С, скорост на вятъра 0,9 – 1,6 м/сек, без валежи.

Преди третирането са определени и обозначени моделни дървета, на които след въздушното пръскане са поставени изолационни ръкави.

Проверка за определяне на ефекта от авиохимичната борба срещу ръждива борова листна оса ще се проведе 15-30 дни след провеждането ѝ.

 

Подготовка за провеждане на авиоборба срещу ръждива борова листна оса

 Провеждане на авиоборба (пръскане) срещу ръждива борова листна оса

Отчитане на ефекта от  авиоборбата срещу ръждива борова листна оса

Предстои……

 

 

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.