Контакти

Контакт със звеното:

Директор: инж. Илиян Мутафчийски
GSM: 0885 201275

Телефон: 02 9 888 064; 02 9 888 074
Факс: 02 988 53 01
Адрес: гр. София – 1331, ул. Шосе Банкя № 3

Електронна поща: 
lzssofia@abv.bg
lzssofia@iag.bg

 

ОТГОВОРНИЦИ ЗА РЕГИОНАЛНИ ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ОТ ЛЗС СОФИЯ:

 

РДГ БЕРКОВИЦА
Отговорник от ЛЗС – инж. Владимир Владимиров – GSM 0885 511 200

РДГ БЛАГОЕВГРАД
Отговорник от ЛЗС – инж. Антонина Георгиева– GSM 0888772786

РДГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Отговорник от ЛЗС – инж. Росен Янев – GSM 0887 174488

РДГ КЮСТЕНДИЛ
Отговорник от ЛЗС – инж. Ася Миленкова – GSM 0887 198 794

РДГ ЛОВЕЧ
Отговорник от ЛЗС – инж. Рени Бечева – GSM 0885 511 203

РДГ СОФИЯ
Отговорник от ЛЗС – инж. Петко Илиев – GSM 0876 161123

ОТДЕЛ ПРОГНОЗА
инж. агр. Вяра Роснева – GSM 0885 511 201

СЧЕТОВОДНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ  И ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:

Михаил Сматракалев – главен счетоводител – GSM 0887 097 406

Николета Андреева – технически секретар – GSM 0898424890