Контакти

Контакт със звеното:

Директор: инж. Николай Стоянов
Телефон: 0885 511 205
Факс: 02 988 53 01
Електронна поща: lzssofia@abv.bg
Адрес: гр. София – 1331, ул. Шосе Банкя № 3

 
 
Телефон: 02 9 888 064; 02 9 888 074;

Електронна поща: 

lzssofia@abv.bg

lzssofia@iag.bg

 

 

РДГ БЕРКОВИЦА

Отговорник от ЛЗС – инж.Владимир Владимиров – тел. 0885 511 200

РДГ БЛАГОЕВГРАД

Отговорник от ЛЗС – инж. Антонина Георгиева – тел. 0888 772 786

РДГ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Отговорник от ЛЗС – инж. Биляна Василева – тел. 0889 523 454

РДГ КЮСТЕНДИЛ

Отговорник от ЛЗС – инж. Ася Миленкова – тел. 0887 198 794

РДГ ЛОВЕЧ

Отговорник от ЛЗС – инж. Рени Бечева – тел. 0885 511 203

РДГ СОФИЯ

Отговорник от ЛЗС – инж. Валентин Чолашки –тел. 0885 511 207