Месечен архив: април 2021

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор за изпълнение на обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на безпилотна летателна система – дистанционно управляем летателен апарат, снабден с моно- и мулти-спектрални камери за наблюдение и заснемане на горските територии, снабдени със специализиран софтуер за нуждите на ЛЗС – София“

във връзка с изпълнение на проект „Лесозащитна станция – София инвестира в оборудване, средства и технологии за предотвратяване и ограничаване разпространението на вредители и болести“, Договор № BG06RDNP001-8.004-0016-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за развитие … Има още

Публикувано в Новини | Коментарите са изключени за ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ – СОФИЯ сключи договор за изпълнение на обществената поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на безпилотна летателна система – дистанционно управляем летателен апарат, снабден с моно- и мулти-спектрални камери за наблюдение и заснемане на горските територии, снабдени със специализиран софтуер за нуждите на ЛЗС – София“