Месечен архив: ноември 2019

Закупуване на лабораторно и друго оборудване, средства, методи и технологии за специализирани наблюдения за предотвратяване появата на каламитет и епифитотия и контрол на вредителите в горите по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ ГР. СОФИЯ подготвя повторно проектно предложение „Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести в териториалния обхват на Лесозащитна станция – гр. София“, с който да кандидатства за финансиране по подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите … Има още

Публикувано в Профил на купувача | Коментарите са изключени за Закупуване на лабораторно и друго оборудване, средства, методи и технологии за специализирани наблюдения за предотвратяване появата на каламитет и епифитотия и контрол на вредителите в горите по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.