Колектив

Колектив Лесозащитна станция – София

Телефон: 02/9885301
Електронна поща: lzssofia@iag.bg, lzssofia@abv.bg

инж. Илиян Мутафчийски – Директор

Телефон: 0885201275, 02/9885301
Електронна поща: lzssofia@iag.bg, lzssofia@abv.bg

Длъжност: главен експерт
Име: инж. агр. Вяра Роснева
Телефон: 0885511201
Електронна поща: lzssofia@abv.bg, vrosneva@mail.bg

Длъжност: главен експерт
Име: инж. Владимир Владимиров
Телефон: 0885511200
Електронна поща: lzssofia@abv.bg, viv_vr@abv.bg

Длъжност: главен експерт
Име: инж. Рени Бечева
Телефон: 0885511203б
Електронна поща: lzssofia@abv.bg, renibecheva@abv.bg

Длъжност: главен експерт
Име: инж. Антонина Георгиева
Телефон: 0888772786
Електронна поща: lzssofia@abv.bg, tonig@mail.bg

Длъжност: главен експерт
Име: д-р инж. Ася Миленкова
Телефон: 
0887198794
Електронна поща: 
lzssofia@abv.bg, media_media@abv.bg

Длъжност: главен счетоводител
Име: 
Михаил Сматракалев
Телефон: 
0887097406
Електронна поща: 
lzssofia@abv.bg, smatra63@abv.bg

Длъжност: технически секретар
Име: 
Николета Андреева
Телефон: 
0898424890
Електронна поща: 
lzssofia@abv.bg,nikoleta-andreeva@abv.bg

Длъжност: технически специалист
Име: 
Мария Манова
GSM:
0899875629
Електронна поща: 
lzssofia@abv.bg, mariqzmanovaz@gmail.com