Снеголом в Копривщица

Лесозащитна станция – София, съвместно с представители на РДГ София и на ОП „Копривщица“ извърши оценка на фитосанитарното състояние на горски култури и насаждения собственост на ОП „Копривщица” – град Копривщица, повредени от обилен снеговалеж в края на месец октомври – 25.10.2014 г. В резултат на извършените теренни обследвания се констатираха значителни повредени от снеговал и снеголом.  Дървета са с пречупени върхове, наклонени и изкъртени стъбла. За всички повреди има подадени сигнални листове в електронната информационна система на ИАГ system.iag.

1 2 3 4 5 6

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.