Провеждане на авиоборба срещу ръждива борова листна оса (Neodiprion sertifer Geoffr.) през пролетта на 2018 г. в района на Лесозащитна станция – София

^BF9754F9BDAB04EF96F6AA9D2EA1A325205DC4229E163E6C43^pimgpsh_fullsize_distr

Отчитане на ефекта от авиоборбата срещу ръждива борова листна оса

Постоянна връзка.